BAŞA DÖN

Araştırma

FARK ARAŞTIRMA  olarak kurumunuzun verdiği hizmetlere ayna tutuyoruz. Resmin bütününü gösterip gideceğiniz yeri ve yönü belirlemenizde yardımcı oluyoruz.

Kurumunuzda işlerin nasıl gittiğini bilmek ister misiniz? Her şey yolunda yürüyor mu? Tüm süreçler istediğiniz gibi yürüyor mu? Verdiğiniz kararlar etkili mi? Çalışanlarınız kurumunuzda çalışmaktan mutlular mı? Kurumunuzdan hizmet alan vatandaşlar hizmetlerinizden memnun mu? Ne kadar memnun? Neresinden memnun? Kurumunuz kamuoyunda, toplumda nasıl algılanıyor?
İşte FARK ARAŞTIRMA olarak kurumunuzun verdiği hizmetlere ayna tutuyoruz. Resmin bütününü gösterip gideceğiniz yeri ve yönü belirlemenizde yardımcı oluyoruz. Araştırmalarımızda nicel ve nitel araştırma teknikleri yoluyla veri toplayarak ileri istatistiki analizlerle neden-sonuç ilişkilerine bakmakta, geleceğe yönelik yordama yapmakta; ayrıca daha derin problemleri ortaya çıkarmak için fokus grup çalışması yapmaktadır.

Fark Araştırma olarak aşağıdaki alanlarda kurumunuzun çözüm ortağıyız:  

 • Kamuoyu Araştırmaları
 • Beklenti ve Memnuniyet Araştırmaları
 • Milletvekilliği/Belediye Başkanlığı Siyasi Adaylık Yoklama ve Aday Belirleme Araştırmaları
 • Müşteri İletişimi Araştırması
 • Sorun Belirleme ve Çözüme Odaklanma Araştırması
 • İmaj Araştırmaları
 • Güvenlik Araştırmaları
 • Eğitim Araştırmaları
 • Hasta/Hasta Yakını Beklenti ve Memnuniyeti Araştırması
 • Sosyal Araştırmalar
 • Sorun Merkezli Araştırmalar
 • Belediyelere Yönelik Araştırmalar
 • Ürün Araştırmaları
 • Sosyal Yaşamda Vatandaşların Hastane Algısı (Hastane İmajı) Araştırması
 • Sorun Belirleme ve Çözüme Odaklanma Araştırması